Aby zapewnić najwyższą jakość przedstawianych treści, strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

Regulamin

Informacje

8 min czytania

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną:

§ Wstęp 

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu OceńPracę.pl w tym:

 • Wymagania techniczne, umożliwiające zapewnienie poprawnego funkcjonowania serwisu względem użytkownika
 • Rodzaje i zakres usług dostępnych na stronie
 • Prawa użytkownika
 • Zasady rozwiązania umowy
 • Możliwości reklamacji.

Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na stronie: ocenprace.pl/regulamin. 

Adresatem Regulaminu są zarówno konsumenci jak i przedsiębiorcy.

Każdy użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z serwisu, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz do działania zgodnie z jego postanowieniami.

W przypadku zaistnienia sytuacji nieopisanych w niniejszym dokumencie, mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.

 § Definicje

 

Serwis - strona internetowa prowadzona przez Administratora Serwisu, dostępna pod adresem: ocenprace.pl.

 

Usługodawca - Serwis ocenprace.pl.

 

Użytkownik - Każda osoba, która w sposób dowolny korzysta z usług serwisu oraz jego zasobów.

 

Pracodawca – Podmiot, nie będący konsumentem, który poprzez uprawnioną do tego osobę umieścił w Serwisie ofertę pracy podając zgodne z prawdą dane i biorący odpowiedzialność za treść swoich ogłoszeń.

 

Kandydat – Osoba, która wypełniła formularz aplikacyjny na wybraną ofertę pracy.

Konto - Zbiór danych, przypisany do zarejestrowanego w Serwisie Użytkownika. Obejmuje on między innymi: udostępnione treści w tym np. opinie o firmach, unikalną nazwę konta, powiązaną z użytkowanym adresem mailowym etc.

 

Formularz kontaktowy - formularz służący do kontaktu z Administratorem Serwisu, nie wymagający logowania.

 

Usługi - wszelkie działania związane z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Moderator - osoba wyznaczona przez Administratora serwisu w celu usuwania treści łamiących niniejszy regulamin

 

System - narzędzia informatyczne, służące do zapewnienia dostępności i poprawności funkcjonowania serwisu

 

RODO – rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Cookies - plik zapisywany na komputerze użytkownika, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach. Pliki cookie mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną.

 § Wymagania techniczne

 

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca obejmują:

 

 • dostęp do internetu
 • urządzenie umożliwiające uruchomienie przeglądarki internetowej akceptującej pliki Cookies – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 11 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 52, Opera w wersji nie niższej niż 44, Google Chrome w wersji nie niższej niż 57.
 • włączona obsługa Cookies i JavaScript
 • posiadanie aktualnego adresu email

 § Rodzaje i zakres usług

Profil - indywidualne konto, dostępne dla zarejestrowanych użytkowników, którzy pomyślnie ukończyli proces weryfikacji mailowej.

 

Po zalogowaniu na profil uprawnienia użytkownika niezalogowanego zostają rozszerzone o możliwości:

 • Dodawania opinii o pracodawcach, na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 • Modyfikowania poszczególnych zgód na przetwarzanie danych, dostępnych w ustawieniach profilu.
 • Usunięcia konta (Dostępne w ustawieniach profilu).
 • Ustawienia ikony profilowej. Musi ona spełniać następujące wymagania:
 1. a) dostępne rozszerzenie pliku (.jpg, .jpeg, .bmp, .png)
 2. b) maksymalny rozmiar pliku: 200kB
 3. c) Dodając własny plik graficzny, Użytkownik oświadcza, iż posiada on do niego pełne prawa autorskie.
 • Zmiany adresu email
 • Zmiany hasła
 • Przypisania CV do swojego konta, pozwalające na szybszy udział w rekrutacjach
 • Dostęp do panelu z ofertami pracy na które użytkownik aplikował oraz ich statusem
 • Dodawania nowych ofert pracy

 

Oferty pracy – Serwis OceńPracę.pl udostępnia możliwość dodawania ofert pracy przez Pracodawców oraz aplikowania na wybrane ogłoszenia przez Użytkowników (bez konieczności logowania).

 

Główne zasady funkcjonowania ofert pracy:

 • Dodawanie ofert pracy oraz aplikowanie jest całkowicie bezpłatne
 • Aby dodać ofertę pracy należy się zarejestrować, akceptując Regulamin
 • Pracodawca jest w pełni odpowiedzialny za treść dodawanych ofert oraz posiada do nich pełne prawa. Zabrania się kopiowania / wykorzystywania treści ogłoszeń bez zgody Pracodawcy. Serwis odpowiada jedynie za wyświetlanie dodawanych ofert pracy.
 • Dodając ofertę pracy Pracodawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do umieszczania ogłoszeń rekrutacyjnych w zewnętrznych serwisach oraz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych do logowania tak, aby dostęp do Panelu Rekrutera miała jedynie osoba do tego uprawniona.
 • Dodając dobrowolnie do oferty pracy plik graficzny z logo firmy, Pracodawca oświadcza, iż ma do niego pełne prawa i jest uprawniony do zarządzania nim. Dodanie logo jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie go we wszystkich częściach Serwisu w tym Profilu firmy / Wyszukiwarce opinii o pracodawcach / Rankingu Pracodawców etc. Pracodawca ma możliwość zgłoszenia prośby o zaprzestanie wyświetlania logotypu wysyłając prośbę o jego usunięcie za pomocą formularza kontaktowego.
 • Zakładając konto Pracodawca oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą i aktualne. W przypadku ich zmiany zobowiązany jest do przekazania odpowiedniej informacji np. poprzez formularz kontaktowy.
 • Pracodawca ma możliwość usunięcia oferty pracy w dowolnej chwili, bez podawania przyczyny. Aby to zrobić należy wejść w ustawienia konta a następnie w zakładkę z ofertami pracy.
 • Pracodawca może wybrać czy chce aby Kandydaci aplikując przechodzili na wewnętrzną, firmową stronę czy zgłaszali się za pośrednictwem Serwisu. Jeśli Pracodawca preferuje zgłoszenia przez własny formularz jest on w pełni odpowiedzialny za przechowywanie danych kandydatów oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych i poinformowanie aplikujących o przysługujących im prawach. W przypadku gdy Pracodawca wybierze opcję zgłoszeń przez domyślny formularz Serwisu, za przechowywanie danych oraz ich bezpieczeństwo odpowiedzialny jest Serwis.
 • Pracodawca zobowiązany jest do dodawania wyłącznie rzeczywiście istniejących ofert pracy oraz usunięcia ogłoszenia w przypadku gdy rekrutacja została zamknięta lub ogłoszenie przestało być aktualne. Należy dokonać tego w ustawieniach konta w zakładce z ofertami pracy.
 • Ogłoszenia muszą być zgodne z prawem, napisane w języku polskim lub angielskim, zrozumiałe dla użytkowników i dotyczyć wyłącznie legalnego zatrudnienia. W przypadku uzasadnionych podejrzeń o naruszenie regulaminu, będą one usunięte.
 • Serwis zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osób aplikujących i przekazywanie ich jedynie osobie uprawnionej, reprezentującej interes firmy, która dodała ogłoszenie (Pracodawcy)
 • Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty pracy jeśli jest ona niezgodna z regulaminem lub w jakikolwiek sposób łamie prawo lub w przypadku powzięcia informacji, iż osoba, która dodała ofertę w imieniu firmy nie była do tego uprawniona lub zrobiła to bez niczyjej wiedzy.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do tymczasowych przerw w świadczeniu usługi w przypadku problemów technicznych lub aktualizacji serwisu.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do pełnego zaprzestania świadczenia usług w dowolnym momencie oraz ewentualnego usunięcia wszelkich danych powodując brak dostępu do konta przez osoby zarejestrowane.
 • Serwis nie daje Kandydatom pewności zatrudnienia oraz Pracodawcom, że otrzymają zgłoszenia jakichkolwiek aplikujących.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do drobnych poprawek edytorskich jak np. usunięcie literówek lub błędów w kodzie HTML tak, aby zapewnić możliwie najwyższą jakość wyświetlanych ofert pracy.
 • Kandydat ma możliwość bezpłatnego aplikowania na wybraną ofertę pracy bez konieczności logowania
 • Kandydat zobowiązany jest do podawania prawdziwych, aktualnych danych w tym swojego Imienia, Nazwiska, Numeru telefonu oraz Adresu Mailowego.
 • Kandydat zobowiązany jest do dbania o to aby jego dane do logowania nie zostały wykorzystane przez osoby do tego nieuprawnione. W przypadku tego typu podejrzeń prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy w celu zabezpieczenia konta.

 

 

Formularz kontaktowy - Użytkownik ma możliwość wysłania formularza kontaktowego. Po jego wysłaniu wiadomość trafia na skrzynkę mailową: kontakt@ocenprace.pl

 

Użytkownik niezalogowany - użytkownik, który nie zarejestrował się w serwisie lub nie ukończył procesu weryfikacji email.

 

Użytkownik niezalogowany ma możliwość:

 • wyszukiwania opinii o pracodawcach, ocen rozmów rekrutacyjnych, ofert pracy
 • dodawania opinii o pracodawcy, relacji z rozmów rekrutacyjnych
 • wysyłania wiadomości przez formularz kontaktowy
 • przeglądania artykułów
 • rejestracji w serwisie
 • aplikowania na wybrane oferty pracy

 § Obowiązki użytkownika:

 

Użytkownik zakładając konto zobowiązuje się, że:

 • Zapoznał się z regulaminem, akceptuje jego treść i będzie działał zgodnie z jego postanowieniami.
 • Nie będzie używał wulgaryzmów / obraźliwych treści. Zarówno w adresie email przypisanym do profilu jak i w dodawanych opiniach na temat pracodawców.
 • Dodawane opinie będą zgodne z prawdą.
 • Nie będzie wysyłał spamu, nadużywał CapsLocka, tworzył wielu profili na tę samą osobę.
 • Każda opinia powinna być napisana w języku polskim i być zrozumiała dla innych użytkowników.
 • W przypadku, gdy wystąpi uzasadnione podejrzenie, że opinie zostały dodane pod przymusem np. w celu poprawienia wyników swojej firmy - takie oceny zostaną usunięte a profil zablokowany.
 • Będzie przestrzegał Praw Autorskich np. przy dodawaniu spersonalizowanego avatara.
 • Nie będzie łamał prawa poprzez groźby / oszczerstwa / dodawanie informacji pozwalających zidentyfikowanie konkretnych osób w firmie / ujawniając dane osobowe.


§ Zasady rozwiązania umowy

 • Użytkownik może samodzielnie rozwiązać umowę o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną usuwając swój Profil. W przypadku gdy usługi, z których korzystał użytkownik nie wymagają rejestracji - za rozwiązanie umowy uważa się zaprzestanie korzystania z Serwisu.
 • Administrator Serwisu zapewnia sobie prawo do usuwania profilu użytkowników, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu.


§ Reklamacje

 • Użytkownik ma prawo do składania reklamacji związanych z realizacją świadczonych usług oraz funkcjonowaniem Serwisu.
 • Wszelkie reklamacje należy składać drogą mailową na adres; kontakt@ocenprace.pl. W tytule prosimy o umieszczenie słowa "Reklamacja".
 • Reklamacja musi zawierać:a) powód reklamacjib) dane osoby kontaktowej (Imię, Nazwisko, adres email i/lub numer telefonu.)
 • Reklamacje będą rozpatrywane tak szybko jak to możliwe, jednak nie później niż w ciągu 2 tygodni. Termin rozpatrzenia sprawy może się wydłużyć jeśli reklamacja okaże się niekompletna lub będzie ona wymagała dodatkowych wyjaśnień.


§ Postępowanie końcowe

 • Usługodawca zapewnia sobie prawo do modyfikowania treści Regulaminu w dowolnym momencie.
 • Korzystanie z serwisu po zmianach w Regulaminie jest jednoznaczne z jego akceptacją. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze zmianami, powinien zaprzestać dalszego przeglądania strony.
 • Wszelkie spory powstałe w związku ze świadczeniem usług na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane możliwie polubownie.

 

Udostępnij: